Форма № 4
Будова - Реконструкція котельні житлового кварталу ВАТ Іваничі-цукор в смт. Іваничі  
Шифр проекту - КМ-1827/97
Локальний кошторис № 2-1-1
на загальнобудівельні  роботи
Котельня
Основа: Кошторисна вартість 151,610  тис. грн.
креслення (специфікації ) № АБ1-16 Кошторисна трудомісткість 3,000  тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата 41,933  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3  розряд
Складений в поточних цінах станом на “1 березня” 2009 р.

п/п
Шифр і
номер
позиції
нормативу
Найменування робіт і витрат,
одиниця виміру
Кіль-
кість
Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.-год.
всього експлуа-
тації
машин
всього заробіт-
ної плати
експлуа-
тації
машин

не зайнятих обслуго-
вуваням машин
заробіт-
ної плати
в тому
числі за-
робітної
плати
в тому
числі за-
робітної
плати
тих, що
обслуговують
машини
на
одиницю
всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                 
     Роздiл 1. Розбирання конструкцій
 
             
1 Е46-40-4 Розбирання покриття покрiвель з хвилястих i
напiвхвилястих азбестоцементних листiв
                                                                    100м2
1,8 353,89 20,53 637 599 37 29,27 53
332,78 7,97 14 0,64 1
2 Е46-39-4 Розбирання крокв із пиломатеріалів
                                                                    100м2
1,8 1020,92 120,13 1838 1616 216 76,00 137
897,51 46,64 84 3,73 7
3 Е46-27-3 Пробивання прорiзiв в конструкцiях з цегли
                                                                    м3
0,9 403,28 127,71 363 248 115 20,99 19
275,57 45,95 41 3,35 3
4 Е46-34-4 Розбирання цегляних стiн
                                                                    м3
9,6 250,56 68,31 2405 1750 655 14,05 135
182,25 24,58 236 1,79 17
5 Е46-44-3 Розбирання дерев'яних заповнень дверних i
воротних прорiзiв
                                                                    100м2
0,035 2283,86 148,36 80 75 5 180,48 6
2131,47 57,60 2 4,61  - 
6 Е46-44-2 Розбирання дерев'яних заповнень вiконних
прорiзiв без пiдвiконних дошок
                                                                    100м2
0,0225 3695,96 148,36 83 80 3 300,05 7
3543,57 57,60 1 4,61  - 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
      Разом прямі витрати по роздiлу 1, грн. 5406 4368 1031   357
378 28
           в тому числi:        
           вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 7        
           всього заробiтна плата, грн. 4746        
      Загальновиробничi витрати, грн. 4361        
          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. 46        
          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1008        
    _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _         
             
    Всього по роздiлу 1, грн. 9767        
                 
     Роздiл 2. Землянi роботи
 
             
7 Е1-164-1 Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до
2 м без крiплень з укосами, група грунтiв 1
                                                                    100м3
0,18 2676,81    -    482 482    -    240,72 43
2676,81    -       -       -     - 
8 Е1-169-1 Розробка грунту вручну в котлованах з
перемiщенням пересувними транспортерами,
група грунтiв 1
                                                                    100м3
0,06 2050,53 352,84 123 102 21 155,04 9
1697,69 248,80 15 16,63 1
9 Е1-17-13 Розроблення грунту з навантаженням на
автомобiлi-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на гусеничному ходу
з ковшом мiсткiстю 0,5 [0,5-0,63] м3, група грунтiв
1
                                                                    1000м3
0,016 5730,51 5480,84 92 4 88 21,62  - 
245,86 1580,07 25 90,01 1
10 С311-1 Перевезення грунту до 1 км
                                                                    т
26,4 4,56 4,56 120   -   120   -    - 
-- 0,60 16 0,05 1
      Разом прямі витрати по роздiлу 2, грн. 817 588 229   52
56 3
           в тому числi:        
           вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.   -            
           всього заробiтна плата, грн. 644        
      Загальновиробничi витрати, грн. 554        
          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. 5        
          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 122        
    _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _         
             
    Всього по роздiлу 2, грн. 1371        
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                 
     Роздiл 3. Фундаменти
 
             
11 Е8-3-1 Улаштування основи пiд фундаменти пiщаної
                                                                    м3
1,44 133,95 15,95 193 26 23 1,48 2
18,11 5,74 8 0,42 1
12 Е8-4-7 Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв бiчна
обмазувальна бiтумна в 2 шари по вирiвненiй
поверхнi бутового мурування, цеглi, бетону
                                                                    100м2
0,004 1695,57 56,98 7 2    -    40,20    -   
560,39 22,12    -    1,77    -   
13 Е8-4-3 Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв горизонтальна
обклеювальна в 2 шари
                                                                    100м2
0,0116 4347,95 166,33 50 6 2 38,11    -   
506,89 64,58 1 5,17    -   
14 Е6-1-20 Улаштування стрiчкових фундаментiв бетонних
                                                                    100м3
0,0201 53062,94 4909,72 1067 125 99 490,68 10
6207,10 1621,21 33 94,82 2
15 Е7-1-5 Укладання фундаментiв пiд колони при глибинi
котлована до 4 м, маса конструкцiй до 1,5 т
                                                                    100шт
0,02 9159,00 6428,30 183 55 128 210,54 4
2730,70 2475,73 50 150,42 3
16 К581121-662
С1411-38
Блоки фундаментнi (башмаки) залiзобетоннi пiд
колони сiльськогосподарських будiвель марки
1Ф12.9-2 ГОСТ 24022-80 x
Вiдпускна цiна: 594,7x0,49+16:100x551,3+0,
9:100x527,16
                                                                    шт
2 431,03    -    862    -       -       -       -   
--    -       -       -       -   
17 Е6-1-13 Улаштування фундаментів стовпів бетонних
бетон важкий В 15 (М 200), крупнiсть
заповнювача 20-40мм
                                                                    100м3
0,0002 61414,13 2223,44 12 2    -    852,60    -   
10648,97 735,81    -    43,31    -   
      Разом прямі витрати по роздiлу 3, грн. 2374 216 252   16
92 6
           в тому числi:        
           вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 1906        
           всього заробiтна плата, грн. 308        
      Загальновиробничi витрати, грн. 268        
          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. 2        
          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 58        
    _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _         
             
    Всього по роздiлу 3, грн. 2642        
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                 
     Роздiл 4. Каркас
 
             
18 Е7-5-2 Установлення колон прямокутного перерiзу у
стакани фундаментiв будiвель при глибинi
закладення колон до 0,7 м, масi колон до 2 т
                                                                    100шт
0,02 28427,49 11145,52 569 231 223 840,42 17
11572,58 4261,58 85 254,85 5
19 К582121-
6369
С1412-329
Колони залiзобетоннi для сiльськогосподарських
виробничих будiвель, серiя 1.823.1-2 марки
2К57.3-2x
Вiдпускна цiна: (932,36-(0,77+0,74)x17,8)x0,52+41,
98:100x551,3+6,85:100x759,6+14,30:100x782,85
                                                                    шт
2 931,14    -    1862    -       -       -       -   
--    -       -       -       -   
20 С147-39 Металiзацiя закладних та анкерних виробiв та
випускiв арматури
                                                                    100кг
0,306 418,94    -    128    -       -       -       -   
--    -       -       -       -   
21 Е7-12-1 Установлення в одноповерхових будiвлях
кроквяних балок прогоном до 6 м, масою до 3 т,
при довжинi плит покриття до 6 м, при висотi
будiвель до 25 м
                                                                    100шт
0,01 33402,40 17200,43 334 155 172 1035,30 10
15477,74 5651,75 57 348,22 3
22 К582211-
Г003
С1412-528
Балки кроквянi з/б марки 1БСТ6-3А4Т серiя
1.462.1-10/80 вип.1x
Вiдпускна цiна: 735,15
                                                                    шт
1 791,91    -    792    -       -       -       -   
--    -       -       -       -   
23 С147-39 Металiзацiя закладних та анкерних виробiв та
випускiв арматури
                                                                    100кг
0,1 418,94    -    42    -       -       -       -   
--    -       -       -       -   
24 С147-33 Закладнi вироби iз застосуванням вуглецевої
прокатної сталi
                                                                    100кг
0,096 802,24    -    77    -       -       -       -   
--    -       -       -       -   
25 С147-39 Металiзацiя закладних та анкерних виробiв та
випускiв арматури
                                                                    100кг
0,096 418,94    -    40    -       -       -       -   
--    -       -       -       -   
26 Е7-44-10 Укладання перемичок масою до 0,3 т
                                                                    100шт
0,02 1286,70 881,15 26 7 18 25,75 1
330,14 332,56 7 24,54  - 
27 Е7-11-1 Укладання перемичок масою вiд 0,3 до 0,7 т при
найбiльшiй масi монтажних елементiв у будiвлi
до 5 т
                                                                    100шт
0,02 5156,97 3283,75 103 36 66 141,47 3
1813,62 1224,82 24 87,10 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
28 К582821-577
С1412-865
Перемички з/б марки 3ПБ13-37-П серiя 1.038.1-1
вип.1x
Вiдпускна цiна: 29,45x1,29
                                                                    шт
2 41,45    -    83    -       -       -       -   
--    -       -       -       -   
29 К582821-605
С1412-868
Перемички з/б марки 4ПБ60-8-П серiя 1.038.1-1
вип.1x
Вiдпускна цiна: 50,7x5,96
                                                                    шт
2 327,20    -    654    -       -       -       -   
--    -       -       -       -   
30 Е7-53-11 Установлення дрiбних конструкцiй [пiдвiконникiв,
зливiв, парапетiв та iн.] масою до 0,5 т
                                                                    100шт
0,18 3703,35 324,34 667 429 58 179,22 32
2383,63 123,71 22 9,42 2
31 К581321-33
С1411-7
Подушки опорнi марки ОП4-4, серiя 1.869.1-1x
Вiдпускна цiна: 627,59x0,020+0,24:100x527,16+1,
6:100x551,3+3,42:100x782,85
                                                                    шт
18 51,99    -    936    -       -       -       -   
--    -       -       -       -   
32 С147-39 Металiзацiя закладних та анкерних виробiв та
випускiв арматури
                                                                    100кг
0,6156 418,94    -    258    -       -       -       -   
--    -       -       -       -   
33 Е9-25-1 Монтаж прогонiв iз швелеру
                                                                    т
0,17 720,58 339,11 122 59 58 27,07 5
347,06 110,83 19 6,68 1
34 С121-623 Прогони додатковi та покрiвельнi iз прокатних
профiлей
                                                                    т
0,17 7959,17    -    1353    -       -       -       -   
--    -       -       -       -   
35 Е9-17-1 Монтаж металевого стояка для насадки колон
                                                                    т
0,03 686,65 407,33 21 7 12 17,95 1
241,63 134,09 4 8,25  - 
36 С121-600 Колони одновiтковi крайнього ряду, маса 1 п.м до
0,075 т
                                                                    т
0,03 7926,92    -    238    -       -       -       -   
--    -       -       -       -   
37 Е9-53-2 Монтаж опорного листу
                                                                    т
0,002 1274,20 62,90 3 2    -    89,47    -   
1117,51 17,96    -    1,43    -   
38 С121-635 Iншi конструкцiї одноповерхових промислових
будiвель при масi складальної одиницi до 0,1 т
                                                                    т
0,0023 12580,24    -    29    -       -       -       -   
--    -       -       -       -   
39 Е15-172-4 Олiйне фарбування металоконструкцій
                                                                    100м2
0,07 1880,19 1,03 132 112    -    127,91 9
1597,57 0,40    -    0,03  - 
40 Е46-31-1 Пробивання борозен в цегляних стiнах площею
перерiзу до 20 см2
                                                                    100м
0,09 584,94 225,72 53 32 21 26,69 2
359,22 81,21 7 5,93 1
      Разом прямі витрати по роздiлу 4, грн. 8522 1070 628   80
225 14
           в тому числi:        
           вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 6824        
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
           всього заробiтна плата, грн. 1295        
      Загальновиробничi витрати, грн. 1096        
          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. 12        
          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 235        
    _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _         
             
    Всього по роздiлу 4, грн. 9618        
                 
     Роздiл 5. Стiни
 
             
41 Е8-15-3 Мурування зовнiшнiх стiн товщиною 510 мм iз
цегли керамiчної з облицюванням лицьовою
цеглою при висотi поверху до 4 м
                                                                    м3
16,5 434,23 48,88 7165 2412 807 10,49 173
146,20 18,32 302 1,32 22
42 Е8-15-3 Мурування зовнiшнiх стiн товщиною 510 мм iз
цегли керамiчної з облицюванням лицьовою
цеглою при висотi поверху до 4 м [парапет]
                                                                    м3
3,24 434,23 48,88 1407 474 158 10,49 34
146,20 18,32 59 1,32 4
43 Е8-6-7 Мурування внутрiшнiх стiн з цегли керамiчної
при висотi поверху до 4 м
                                                                    м3
1,8 420,98 58,42 758 194 105 8,30 15
107,70 21,90 39 1,58 3
44 Е7-44-10 Укладання перемичок масою до 0,3 т
                                                                    100шт
0,06 1286,70 881,15 77 20 53 25,75 2
330,14 332,56 20 24,54 1
45 Е7-11-1 Укладання перемичок масою вiд 0,3 до 0,7 т при
найбiльшiй масi монтажних елементiв у будiвлi
до 5 т
                                                                    100шт
0,02 5156,97 3283,75 103 36 66 141,47 3
1813,62 1224,82 24 87,10 2
46 К582821-567
С1412-860
Перемички з/б марки 2ПБ22-3-П серiя 1.038.1-1
вип.1x
Вiдпускна цiна: 18,72x2,2
                                                                    шт
6 44,93    -    270    -       -       -       -   
--    -       -       -       -   
47 К582821-613
С1412-872
Перемички з/б марки 5ПБ25-27-П серiя 1.038.1-1
вип.1x
Вiдпускна цiна: 65,13x2,46
                                                                    шт
2 174,19    -    348    -       -       -       -   
--    -       -       -       -   
48 Е6-11-7 Установлення металевих стрижнів в цегляній
кладці
                                                                    т
0,01 12663,32 45,71 127 46    -    344,52 3
4582,12 16,20    -    1,32  - 
49 Е6-11-7 Укладка перемичок із швелерів
                                                                    т
0,07 12663,32 45,71 886 321 3 344,52 24
4582,12 16,20 1 1,32  - 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
50 Е8-35-1 Установлення i розбирання зовнiшнiх
iнвентарних риштувань трубчастих висотою до 16
м для мурування облицювання
                                                                    100м2 вп
1,2 1746,69    -    2096 1249    -    82,28 99
1040,89    -       -      -    - 
      Разом прямі витрати по роздiлу 5, грн. 13237 4752 1192   353
445 32
           в тому числi:        
           вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 7293        
           всього заробiтна плата, грн. 5197        
      Загальновиробничi витрати, грн. 4545        
          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. 46        
          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1009        
    _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _         
             
    Всього по роздiлу 5, грн. 17782        
                 
     Роздiл 6. Покриття
 
             
51 Е7-13-1 Укладання в одноповерхових будiвлях i спорудах
плит покриття довжиною до 6 м, площею до 10
м2, при масi кроквяних i пiдкроквяних конструкцiй
до 10 т, при висотi будiвель до 25 м
                                                                    100шт
0,14 15889,24 6304,59 2224 667 883 358,44 50
4767,25 2120,24 297 134,47 19
52 К584111-13
С1414-7716
Плити покриття з попереднiм напруженням
арматури марки 2ПГ6-2А4,
серiя 1.465.1-7/84 вип.0,1x
Вiдпускна цiна: 65,1x8,90
                                                                    шт
7 645,83    -    4521    -       -       -       -   
--    -       -       -       -   
53 К584111-16
С1414-7717
Плити покриття з попереднiм напруженням
арматури марки 2ПГ6-3А4-Х,
серiя1.465.1-7/84 вип.0,1x
Вiдпускна цiна: 71,4x8,90
                                                                    шт
4 703,02    -    2812    -       -       -       -   
--    -       -       -       -   
54 К584111-40
С1414-7717
Плити покриття з попереднiм напруженням
арматури марки 2ПВ6-3А4-4Х,
серiя 1.465.1-7/84 вип.0,1x
Вiдпускна цiна: 71,4x1,40x8,77
                                                                    шт
1 967,32    -    967    -       -       -       -   
--    -       -       -       -   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
55 К584111-64
С1414-7717
Плити покриття з попереднiм напруженням
арматури марки 2ПВ6=3А4-7Х,
серiя 1.465.1-7/84 вип.0,1x
Вiдпускна цiна: 71,4x1,45x8,51
                                                                    шт
2 968,14    -    1936    -       -       -       -   
--    -       -       -       -   
56 С147-39 Металiзацiя закладних та анкерних виробiв та
випускiв арматури
                                                                    100кг
0,78 418,94    -    327    -       -       -       -   
--    -       -       -       -   
57 Е7-14-11 Установлення опорних стаканiв для
вентиляцiйного обладнання при висотi будiвель
до 25 м
                                                                    100шт
0,03 9069,27 3431,13 272 131 103 313,20 9
4366,01 1100,09 33 67,24 2
58 К589321-1
С1414-7744
Стакани залiзобетоннi для крiплення
дефлекторiв i зонтiв марки СБ4А-1 серiя 1.494-24
вип. 1x
Вiдпускна цiна: 999,25x0,06+2,3:100x527,16+1,
7:100x759,6+5,8:100x782,85
                                                                    шт
1 137,78    -    138    -       -       -       -   
--    -       -       -       -   
59 К589321-3
С1414-7745
Стакани залiзобетоннi для крiплення
дефлекторiв i зонтiв марки СБ7А-1 серiя 1.494-24
вип. 1x
Вiдпускна цiна: 842,98x0,12+4,3:100x527,16+2,
7:100x759,6+5,8:100x782,85
                                                                    шт
2 203,08    -    406    -       -       -       -   
--    -       -       -       -   
60 С147-39 Металiзацiя закладних та анкерних виробiв та
випускiв арматури
                                                                    100кг
0,174 418,94    -    73    -       -       -       -   
--    -       -       -       -   
61 Е7-20-1 Установлення анкерів
                                                                    т
0,001 10967,98 946,14 11 4 1 295,80    -   
4422,21 222,87  -  16,06    -   
62 С147-39 Металiзацiя закладних та анкерних виробiв та
випускiв арматури
                                                                    100кг
0,0097 418,94    -    4    -       -       -       -   
--    -       -       -       -   
    Перекриття тамбуру              
63 Е9-25-1 Монтаж прогону із швелеру
                                                                    т
0,04 720,58 339,11 29 14 14 27,07 1
347,06 110,83 4 6,68  - 
64 С121-623 Прогони додатковi та покрiвельнi iз прокатних
профiлей
                                                                    т
0,04 7959,17    -    318    -       -       -       -   
--    -       -       -       -   
65 Е15-172-4 Олiйне фарбування металоконструкцій
                                                                    100м2
0,013 1880,19 1,03 24 21    -    127,91 2
1597,57 0,40    -    0,03  - 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
66 Е34-53-1 Улаштування настилу з рифленої сталi для
пiдпiдлогових каналiв
                                                                    10м2
0,48 5190,68 326,77 2492 373 157 58,44 28
777,25 103,79 50 8,29 4
67 Е12-20-1 Улаштування пароiзоляцiї обклеювальної в один
шар
                                                                    100м2
0,048 1752,96 26,59 84 19 1 29,39 1
404,67 9,14  -  0,58  - 
68 Е12-18-3 Утеплення покриття матами з базальтового
волокна
                                                                    100м2
0,048 1901,40 97,66 91 51 5 76,40 4
1065,07 34,22 2 2,22  - 
69 С114-35 Мати з базальтового штапельного супертонкого
волокна МБВ-3
                                                                    т
0,042 32463,27    -    1363    -       -       -       -   
--    -       -       -       -   
      Разом прямі витрати по роздiлу 6, грн. 18092 1280 1164   95
386 25
           в тому числi:        
           вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 15648        
           всього заробiтна плата, грн. 1666        
      Загальновиробничi витрати, грн. 1439        
          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. 13        
          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 316        
    _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _         
             
    Всього по роздiлу 6, грн. 19531        
                 
     Роздiл 7. Покрiвля
 
             
70 Е12-20-1 Улаштування пароiзоляцiї обклеювальної в один
шар
                                                                    100м2
1,2 1752,96 26,59 2104 486 32 29,39 35
404,67 9,14 11 0,58 1
71 Е12-19-2 Утеплення покриттiв керамзитом
                                                                    м3
12 255,75 55,42 3069 685 665 5,14 62
57,11 18,42 221 1,21 15
72 & Е12-22-1-
А
Улаштування вирівнюючих стяжок цементних
товщиною 15 мм
                                                                    100м2
1,2 1406,35 349,22 1688 624 419 46,07 55
520,11 117,65 141 7,67 9
73 & Е12-22-2-
А
к=10
Улаштування вирівнюючих стяжок цементних на
кожний 1 мм зміни товщини
                                                                    100м2
12 40,54 4,41 486 23 53 0,17 2
1,90 1,53 18 0,10 1
74 Е12-1-2 Улаштування покрiвель скатних iз трьох шарiв
покрiвельних рулонних матерiалiв на бiтумнiй
мастицi iз захисним шаром гравiю або щебеню
на бiтумнiй мастицi
                                                                    100м2
1,3 5109,01 159,70 6642 798 208 44,56 58
613,54 55,83 73 3,63 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
75 Е46-30-5 Пробивання отворiв в плиті П-3
                                                                    100шт
0,04 2120,98 1077,99 85 42 43 74,82 3
1042,99 387,85 16 28,31 1
76 Е9-1-1 Улаштування каркасу легкоскидаємої покрівлі
                                                                    т
0,01 1278,47 591,98 13 6 6 38,40    -   
566,02 184,27 2 10,81    -   
77 С121-635 Iншi конструкцiї одноповерхових промислових
будiвель при масi складальної одиницi до 0,1 т
                                                                    т
0,01 12580,24    -    126    -       -       -       -   
--    -       -       -       -   
78 С147-26-5 Дротяна арматура Вр-I, дiаметр 5 мм
                                                                    100кг
0,588 778,53    -    458    -       -       -       -   
--    -       -       -       -   
79 С147-39 Металiзацiя закладних та анкерних виробiв та
випускiв арматури
                                                                    100кг
0,7052 418,94    -    295    -       -       -       -   
--    -       -       -       -   
80 Е12-10-1 Улаштування покрiвель iз хвилястих
азбестоцементних листiв звичайного профiлю по
дерев'яних латах з їх улаштуванням
                                                                    100м2
0,44 4624,06 171,23 2035 447 75 80,39 35
1016,91 59,88 26 3,89 2
81 Е26-33-2 Засипання хвиль пінопластовим дрібняком
                                                                    м3
1,32 415,85 27,72 549 323 37 17,80 23
245,05 10,76 14 0,86 1
82 С114-97 Плити теплоiзоляцiйнi з пiнопласту
полiстирольного, марка ПСБС-40
                                                                    м3
1,32 376,66    -    497    -       -       -       -   
--    -       -       -       -   
83 Е26-33-2 Теплоiзоляцiя виробами з пiнопласту на бiтумi
покриттiв i перекриттiв зверху
                                                                    м3
2,2 415,85 27,72 915 539 61 17,80 39
245,05 10,76 24 0,86 2
84 С114-97 Плити теплоiзоляцiйнi з пiнопласту
полiстирольного, марка ПСБС-40
                                                                    м3
2,2 376,66    -    829    -       -       -       -   
--    -       -       -       -   
85 Е12-1-2 Улаштування покрiвель скатних iз трьох шарiв
покрiвельних рулонних матерiалiв на бiтумнiй
мастицi iз захисним шаром гравiю або щебеню
на бiтумнiй мастицi
                                                                    100м2
0,44 5109,01 159,70 2248 270 70 44,56 20
613,54 55,83 25 3,63 2
86 Е10-5-1 Установлення елементiв каркаса з брусiв
                                                                    м3
0,28 2272,60 47,23 636 147 13 42,66 12
523,44 18,34 5 1,47  - 
87 Е10-55-1 Вогнезахист дерев'яних конструкцiй ферм, арок,
балок, крокв, мауерлатiв
                                                                    10м3
0,028 717,49 48,10 20 5 1 14,78    -   
187,02 17,27  -  1,37    -   
88 С1113-5 Амонiй сiрчанокислий [сульфат амонiю] очищений
                                                                    т
0,002 1964,95    -    4    -       -       -       -   
--    -       -       -       -   
89 Е12-20-1 Додатковий шар руберойду
                                                                    100м2
0,065 1752,96 26,59 114 26 2 29,39 2
404,67 9,14 1 0,58  - 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
90 Е12-15-1 Улаштування дрiбних покриттiв [брандмауери,
парапети, звiси i т.п.] iз листової оцинкованої
сталi
                                                                    100м2
0,14 9689,95 31,93 1357 279 4 159,36 22
1990,41 10,38 1 0,61  - 
91 Е6-22-9 Улаштування перекриттів по стальних балках
і монолітних ділянок при збірному
залізобетонному перекритті площею до 5 м2,
приведеною товщиною до 200 мм бетон важкий
В 3,5 (М 50), крупнiсть заповнювача 10-20мм
                                                                    100м3
0,013 70426,17 5229,19 916 235 68 1428,54 19
18071,03 1699,14 22 104,76 1
92 Е14-15-1 Улаштування витяжних вентиляцiйних шахт з
iндивiдуальним ручним вiдкриванням клапана в
будiвлях з сумiщеним покриттям, внутрiшнiй
перерiз шахт 200х200 мм
                                                                    100м2
0,016 45108,19 605,39 722 135 10 697,73 11
8407,62 223,26 4 18,08  - 
      Разом прямі витрати по роздiлу 7, грн. 25808 5070 1767   398
604 40
           в тому числi:        
           вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 18971        
           всього заробiтна плата, грн. 5674        
      Загальновиробничi витрати, грн. 4997        
          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. 49        
          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1112        
    _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _         
             
    Всього по роздiлу 7, грн. 30805        
                 
     Роздiл 8. Прорізи
 
             
93 Е10-18-1 Установлення вiконних блокiв зi спареними
рамами у кам'яних стiнах житлових i громадських
будiвель при площi прорiзу до 2 м2
                                                                    100м2
0,0171 7747,13 1202,43 132 70 21 310,94 5
4082,69 464,06 8 30,52 1
94 К536132-
С026
варіант 2
С123-0042
Блоки вiконнi зi спареними стулками марки ОС12-
15В ГОСТ 11214-86 (iз покращеним
опоряджувальним покриттям олiйними фарбами
за 1 раз)x
 Вiдпускна цiна: (411,97+2,21x0x22,9)x1,71
                                                                    шт
1 721,24    -    721    -       -       -       -   
--    -       -       -       -   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
95 С111-944 Залiзнi вироби для вiконних блокiв iз спареними
та одинарними рамами, двостулчастих, висота
до 1,2 м, для громадських будинкiв
                                                                    комплект
1 25,03    -    25    -       -       -       -   
--    -       -       -       -   
96 Е15-201-4 Склiння дерев'яних вiкон зi спареними рамами
склом вiконним товщиною 2 мм (склом вiконним
товщиною 3 мм)
                                                                    100м2
0,0171 4222,53 31,48 72 19 1 89,50 2
1117,81 16,08  -  1,33  - 
97 Е15-165-7
к=2,5
коеф.до
об'єму
Полiпшене фарбування кольором олiйним
розбiленим дерев'яних вiконних блокiв,
пiдготовлених пiд друге фарбування
                                                                    100м2
0,04275 1060,25 1,03 45 41    -    71,47 3
950,58 0,40    -    0,03  - 
98 Е10-19-1 Установлення вiконних блокiв з одинарними i
спареними рамами в кам'яних стiнах
промислових будiвель при площi прорiзу до 5 м2
                                                                    100м2
0,06336 6698,76 1037,49 424 193 66 250,27 16
3040,80 400,80 25 27,30 2
99 К536134-400
варіант 2
С123-147
Блоки вiконнi дерев'янi для промислових i
сiльськогосподарських будiвель марки ПНО18-
18.1 ГОСТ 12506-81 (iз покращеним
опоряджувальним покриттям олiйними фарбами
за 1 раз)x
Вiдпускна цiна: (210,68+1,17x0x22,9)x3,168
                                                                    шт
2 683,27    -    1367    -       -       -       -   
--    -       -       -       -   
100 Е15-207-1 Склiння дерев'яних рам промислових будiвель,
установлених в коробки, склом вiконним
товщиною 3 мм (одинарної конструкцiї)
                                                                    100м2
0,06336 4183,03 15,74 265 39 1 49,50 3
618,26 8,04 1 0,67  - 
101 Е15-165-7
к=2,1
коеф. до
об'єму
Полiпшене фарбування кольором олiйним
розбiленим дерев'яних вiконних блокiв,
пiдготовлених пiд друге фарбування площею до
4 м2 одинарної конструкцiї
                                                                    100м2
0,133056 1060,25 1,03 141 126    -    71,47 10
950,58 0,40    -    0,03  - 
102 Е10-18-1 Фрамуга ФН09-09
                                                                    100м2
0,0093 7764,33 1202,43 72 38 11 310,94 3
4082,69 464,06 4 30,52  - 
103 С123-57
прим.
Блоки вiконнi для громадських будiвель з
подвiйним склiнням iз роздiльними стулками
одностулчастi, ОР 12-9В, площа 1,01 м2
                                                                    м2
0,93 457,49    -    425    -       -       -       -   
--    -       -       -       -   
104 С111-954 Пристрiй фрамуговий з вертикальною тягою
сталевою, покритий бiлою емаллю
                                                                    шт
1 269,93    -    270    -       -       -       -   
--    -       -       -       -   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
105 Е15-201-3 Склiння дерев'яних вiкон з одинарними рамами
склом вiконним товщиною 2 мм
                                                                    100м2
0,0093 1672,16 17,11 16 5    -    42,56    -   
531,62 8,74    -    0,72    -   
106 Е15-165-5 Полiпшене фарбування кольором олiйним
розбiленим дерев'яних заповнень вiконних
прорiзiв
                                                                    100м2
0,0093 3688,82 2,57 34 31    -    249,48 2
3318,08 1,00    -    0,08  - 
107 Е10-26-1 Установлення дверних блокiв у зовнiшнiх i
внутрiшнiх прорiзах кам'яних стiн, площа прорiзу
до 3 м2
                                                                    100м2
0,02052 5055,28 1780,98 104 47 37 170,45 3
2294,23 686,39 14 42,84 1
108 Е10-33-1 Конопачення дверних коробок клоччям у
зовнiшнiх кам'яних стiнах, площа прорiзу до 3 м2
                                                                    100м2
0,02052 1088,26 1,54 22 17    -    67,87 1
847,72 0,60    -    0,05  - 
109 К536111-2
варіант 2
С123-246-1
Блоки двернi дерев'янi марки ДНГ21-10 ГОСТ
14624-84 iз суцiльним заповненням щита, глухi (iз
покращеним опоряджувальним покриттям
олiйними фарбами за 1 раз)x
Вiдпускна цiна: ((415,41x1)+(1,99x0x22,9))x2,052
                                                                    шт
1 875,75    -    876    -       -       -       -   
--    -       -       -       -   
110 С111-887 Залiзнi вироби для блокiв вхiдних дверей до
будiвлi, однопольних
                                                                    комплект
1 164,28    -    164    -       -       -       -   
--    -       -       -       -   
111 Е15-165-6
к=2,4
Полiпшене фарбування кольором олiйним
розбiленим дерев'яних дверних блокiв,
пiдготовлених пiд друге фарбування у кам'яних
стiнах (полотна глухi)
                                                                    100м2
0,049248 729,52 1,03 36 30    -    46,33 2
616,22 0,40    -    0,03  - 
112 Е10-26-2 Установлення дверних блокiв у зовнiшнiх i
внутрiшнiх прорiзах кам'яних стiн, площа прорiзу
бiльше 3 м2
                                                                    100м2
0,03049 4195,74 1424,08 128 64 43 151,87 5
2091,28 549,19 17 35,12 1
113 К536111-11
варіант 2
С123-240
Блоки двернi дерев'янi марки ДВГ21-15 ГОСТ
14624-84 iз суцiльним заповненням щита, глухi (iз
покращеним опоряджувальним покриттям
олiйними фарбами за 1 раз)x
Вiдпускна цiна: ((356,55x1)+(1,98x0x22,9))x3,049
                                                                    шт
1 1117,63    -    1118    -       -       -       -   
--    -       -       -       -   
114 С111-890 Залiзнi вироби для блокiв вхiдних дверей до
помешкання, двопольних
                                                                    комплект
1 121,50    -    122    -       -       -       -   
--    -       -       -       -   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
115 Е15-165-6
к=2,4
Полiпшене фарбування кольором олiйним
розбiленим дерев'яних дверних блокiв,
пiдготовлених пiд друге фарбування у кам'яних
стiнах (полотна глухi)
                                                                    100м2
0,073176 729,52 1,03 53 45    -    46,33 3
616,22 0,40    -    0,03  - 
      Разом прямі витрати по роздiлу 8, грн. 6632 765 180   58
69 5
           в тому числi:        
           вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 5687        
           всього заробiтна плата, грн. 834        
      Загальновиробничi витрати, грн. 712        
          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. 6        
          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 151        
    _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _         
             
    Всього по роздiлу 8, грн. 7344        
                 
     Роздiл 9. Підлоги
 
             
    Тип 1              
116 Е11-2-9 Улаштування  підстилаючих бетонних шарів
бетон В 12,5 (М 150) крупнiсть заповнювача 20-
40мм
                                                                    м3
6,2 518,42    -    3214 528    -    6,94 43
85,10    -       -      -    - 
117 Е11-15-1 Улаштування бетонного покриття товщиною 30 мм
                                                                    100м2
0,827 2258,62 135,71 1868 650 112 68,45 57
786,47 91,47 76 7,77 6
118 Е11-15-2 Додавати або вилучати на кожнi 5 мм змiни
товщини бетонного покриття
                                                                    100м2
-0,8270 257,07 15,09 -213 -19 -12 1,97 -2
22,61 8,18 -7 0,68 -1
119 Е11-15-7 Шлiфування бетонних або металоцементних
покриттiв
                                                                    100м2
0,827 1847,09 60,64 1528 1439 50 130,82 108
1739,96 16,11 13 1,17 1
    Тип 2              
120 Е11-2-9 Улаштування  підстилаючих бетонних шарів
бетон В 12,5 (М 150) крупнiсть заповнювача 20-
40мм
                                                                    м3
1,11 518,42    -    575 94    -    6,94 8
85,10    -       -      -    - 
121 Е11-27-3 Улаштування покриття на цементному розчинi з
плиток керамiчних одноколiрних iз фарбником
                                                                    100м2
0,1444 8623,32 415,52 1245 372 60 200,98 29
2576,51 275,23 40 23,34 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
    Тип 3              
122 Е11-2-9 Улаштування  підстилаючих бетонних шарів
бетон В 12,5 (М 150) крупнiсть заповнювача 20-
40мм
                                                                    м3
0,4 518,42    -    207 34    -    6,94 3
85,10    -       -      -    - 
123 Е13-37-1
тех.ч.
п.1.3.2.3
к=0,8
Обклеювання руберойдом або гідроізолом на
нафтобітумі в 1 шар пiдлоги
                                                                    м2
4,76 47,30 1,17 225 97 6 1,29 6
20,34 0,40 2 0,03  - 
124 Е13-37-2
тех.ч.
п.1.3.2.3
к=0,8
Додавати на кожний наступний шар обклеювання
руберойдом або гідроізолом на нафтобітумі
пiдлоги
                                                                    м2
4,76 22,21 1,17 106 38 6 0,55 3
8,07 0,40 2 0,03  - 
125 Е11-27-3 Улаштування покриття на цементному розчинi з
плиток керамiчних одноколiрних iз фарбником
                                                                    100м2
0,0476 8623,32 415,52 410 123 20 200,98 10
2576,51 275,23 13 23,34 1
    Крильця              
126 Е6-3-1 Улаштування бетонних фундаментiв загального
призначення об'ємом до 5 м3
                                                                    100м3
0,003 57934,55 6795,90 174 25 20 685,56 2
8480,38 2420,09 7 134,66  - 
      Разом прямі витрати по роздiлу 9, грн. 9339 3381 262   267
146 10
           в тому числi:        
           вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 5696        
           всього заробiтна плата, грн. 3527        
      Загальновиробничi витрати, грн. 3178        
          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. 33        
          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 721        
    _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _         
             
    Всього по роздiлу 9, грн. 12517        
                 
     Роздiл 10. Опорядження внутрiшнє
 
             
127 Е15-152-2 Фарбування водними розчинами всерединi
примiщень, вапняне по цеглi й бетону
                                                                    100м2
0,0768 120,16 2,05 9 8    -    8,71 1
105,85 0,80    -    0,06  - 
128 Е15-152-2
тех.ч.
п.1.3.19
к=1,1
Фарбування водними розчинами всередині
приміщень, вапняне по цеглі й бетону у
примiщеннях висотою вiд 4 до 8 м
                                                                    100м2
2,5792 130,96 2,26 338 300 6 9,58 25
116,44 0,88 2 0,07  - 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
129 Е15-61-1 Просте штукатурення (цементно-
вапняним)(цементним) розчином по каменю i
бетону стiн
                                                                    100м2
0,0918 2455,84 146,71 225 161 13 128,70 12
1752,89 124,03 11 10,70 1
130 Е15-61-1
тех.ч.
п.1.3.10
к=0,9
Просте штукатурення (цементно-
вапняним)(цементним) розчином по каменю і
бетону стін у примiщеннях висотою бiльше 4 м iз
готових риштувань
                                                                    100м2
2,1462 2265,88 132,04 4863 3386 283 115,83 249
1577,60 111,63 240 9,63 21
131 Е15-152-1 Фарбування водними розчинами всерединi
примiщень, вапняне по штукатурцi
                                                                    100м2
0,1128 238,59 2,05 27 25    -    18,22 2
221,32 0,80    -    0,06  - 
132 Е15-152-1
тех.ч.
п.1.3.19
к=1,1
Фарбування водними розчинами всередині
приміщень, вапняне по штукатурці у
примiщеннях висотою вiд 4 до 8 м
                                                                    100м2
2,4802 260,94 2,26 647 604 6 20,04 50
243,46 0,88 2 0,07  - 
133 Е15-163-8 Просте фарбування стiн кольором олiйним
розбiленим по штукатурцi та збiрних конструкцiях,
пiдготовлених пiд фарбування
                                                                    100м2
0,786 875,86 14,37 688 373 11 38,02 30
474,82 7,34 6 0,61  - 
134 Е15-17-1 Гладке облицювання стiн, стовпiв, пiлястрiв i
косякiв [без карнизних, плiнтусних i кутових
плиток] без установлення плиток туалетної
гарнiтури по цеглi i бетону плитками керамiчними
глазурованими
                                                                    100м2
0,096 9427,35 22,24 905 499 2 396,00 38
5199,48 11,24 1 0,93  - 
135 Е8-36-1 Установлення й розбирання внутрiшнiх
iнвентарних трубчастих риштувань при висотi
примiщень до 6 м
                                                                    100м2 гп
0,8844 2705,43    -    2393 1489    -    133,10 118
1683,77    -       -       -     - 
      Разом прямі витрати по роздiлу 10, грн. 10095 6845 321   525
262 22
           в тому числi:        
           вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 2929        
           всього заробiтна плата, грн. 7107        
      Загальновиробничi витрати, грн. 5675        
          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. 51        
          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1132        
    _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _         
             
    Всього по роздiлу 10, грн. 15770        
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                 
     Роздiл 11. Інші роботи
 
             
136 Е20-30-1 Установлення кронштейнiв КР1
                                                                    100кг
0,222 448,86 29,06 100 31 6 10,24 2
137,78 8,19 2 0,63  - 
137 С1630-83 Кронштейни та пiдставки пiд устаткування iз
сортової сталi
                                                                    кг
22,2 2,68    -    59    -       -       -       -   
--    -       -       -       -   
138 Е46-29-2 Пробивання в цегляних стiнах гнiзд розмiром до
260х260 мм
                                                                    100шт
0,04 2252,01 831,60 90 57 33 105,53 4
1420,41 299,21 12 21,84 1
139 Е6-16-4 Закладання кронштейнів бетоном
                                                                    100м3
0,00056 68017,73 3617,94 38 9 2 1233,66 1
15605,80 1223,54 1 74,23  - 
140 Е6-1-13 Улаштування фундаментiв стовпiв бетонних
                                                                    100м3
0,004 56543,63 2223,44 226 43 9 852,60 3
10648,97 735,81 3 43,31  - 
141 Е9-29-1 Монтаж площадки ПЛ-1
                                                                    т
0,18 1786,58 947,02 322 138 170 55,49 10
764,07 333,39 60 19,23 3
142 С121-650 Огорожа сходових прорiзiв, сходовi маршi,
пожежнi сходи
                                                                    т
0,18 13649,48    -    2457    -       -       -       -   
--    -       -       -       -   
143 Е34-53-1 Улаштування настилу з рифленої сталi для
пiдпiдлогових каналiв
                                                                    10м2
0,084 5190,68 326,77 436 65 27 58,44 5
777,25 103,79 9 8,29 1
144 Е20-30-1 Установлення опор ОП-1, ОП-2
                                                                    100кг
2,0325 448,86 29,06 912 280 59 10,24 21
137,78 8,19 17 0,63 1
145 С1630-83 Кронштейни та пiдставки пiд устаткування iз
сортової сталi
                                                                    кг
203,25 2,68    -    545    -       -       -       -   
--    -       -       -       -   
146 Е15-172-4 Олiйне фарбування бiлилами з додаванням
кольору грат, рам, труб дiаметром менше 50 мм i
т.п. за два рази
                                                                    100м2
0,2 1880,19 1,03 376 320    -    127,91 26
1597,57 0,40    -    0,03  - 
    Фундаменти ФОМ1-ФОМ5              
147 Е6-3-1 Улаштування бетонних фундаментів
загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон
важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача
бiльше 40 мм
                                                                    100м3
0,0798 59530,85 6795,90 4751 677 542 685,56 55
8480,38 2420,09 193 134,66 11
148 Е6-3-7 Додатковi витрати на улаштування гнiзд для
анкерних болтiв
                                                                    100м3
0,023 1782,38 4,70 41 31    -    106,14 2
1342,67 1,47    -    0,09  - 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
    Приямок              
149 Е11-2-9 Улаштування ущiльнених трамбiвками
пiдстилаючих бетонних шарiв (днищє)
                                                                    м3
0,13 501,49    -    65 11    -    6,94 1
85,10    -       -      -    - 
150 Е6-13-1 Улаштування бетонних пiдпiрних стiн i стiн
пiдвалiв
                                                                    100м3
0,0047 51249,74 1849,30 241 32 9 532,44 3
6825,88 617,72 3 36,84  - 
151 Е6-11-7 Обрамлення приямку та ходові скоби
                                                                    т
0,01 12663,32 45,71 127 46    -    344,52 3
4582,12 16,20    -    1,32  - 
152 Е15-172-4 Олiйне фарбування металоконструкцій
                                                                    100м2
0,005 1880,19 1,03 9 8    -    127,91 1
1597,57 0,40    -    0,03  - 
153 Е34-53-1 Улаштування настилу з рифленої сталi для
пiдпiдлогових каналiв
                                                                    10м2
0,088 5190,68 326,77 457 68 29 58,44 5
777,25 103,79 9 8,29 1
154 Е46-29-1 Пробивання в цегляних стiнах гнiзд розмiром до
130х130 мм
                                                                    100шт
0,01 1550,17 585,09 16 10 6 71,70 1
965,08 210,51 2 15,37  - 
155 Е8-4-7 Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв бiчна
обмазувальна бiтумна в 2 шари по вирiвненiй
поверхнi бутового мурування, цеглi, бетону
                                                                    100м2
0,019 1695,57 56,98 32 11 1 40,20 1
560,39 22,12  -  1,77  - 
    Підпідлогові канали              
156 Е6-33-3 Улаштування стін і плоских днищ прямокутних
споруд при товщині стін до 150 мм бетон
важкий В 7,5 (М 100), крупнiсть заповнювача 5-
10мм
                                                                    100м3
0,0152 92365,30 15135,48 1404 455 230 2173,26 33
29925,79 5476,64 83 308,15 5
157 Е8-4-7 Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв бiчна
обмазувальна бiтумна в 2 шари по вирiвненiй
поверхнi бутового мурування, цеглi, бетону
                                                                    100м2
0,12 1695,57 56,98 203 67 7 40,20 5
560,39 22,12 3 1,77  - 
158 Е7-61-1 Улаштування непрохiдних однолоткових каналiв,
що перекриваються або обпираються на плити
                                                                    100м3
0,0077 26702,50 9057,73 206 60 70 579,42 4
7798,99 3489,74 27 215,22 2
159 К585821-
Г290
С1415-8301
Лотки каналiв збiрнi з/б марки ЛУ2-8,ЛУ2-8Н
серiя 3.006.1-2.87 вып.0-2x
Вiдпускна цiна: (832,41+0,77x22,7)x0,37+12,
7:100x551,3+1,3:100x527,16+2,4:100x759,6+1,
6:100x782,85
                                                                    шт
1 464,34    -    464    -       -       -       -   
--    -       -       -       -   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
160 К585521-
П011
С1415-8208
Плити перекриття П3-8 серiя 3.006.1-2.87x
Вiдпускна цiна: (899,83+0,77x22,7)x0,02+1,
5:100x551,3+0,3:100x527,16+0,3:100x759,6
                                                                    шт
20 32,68    -    654    -       -       -       -   
--    -       -       -       -   
161 С147-39 Металiзацiя закладних та анкерних виробiв та
випускiв арматури
                                                                    100кг
0,016 418,94    -    7    -       -       -       -   
--    -       -       -       -   
    Охолоджуючий колодязь              
162 Е1-12-13
тех.ч.
п.1.3.37
к=1,2
Розроблення грунту у відвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група грунтів 1 при
об'ємi котлована до 300 мз/
                                                                    1000м3
0,02328 4482,65 4229,04 104 6 98 22,31 1
253,61 1233,09 29 71,25 2
163 Е1-27-4 Засипка траншей i котлованiв бульдозерами
потужнiстю 79 кВт [108 к.с.] з перемiщенням
грунту до 5 м, група грунтiв 1
                                                                    1000м3
0,0196 955,03 955,03 19    -    19   -      -   
-- 265,90 5 14,46    -   
164 Е1-134-1 Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками,
група грунтiв 1, 2
                                                                    100м3
0,196 528,62 253,44 104 54 50 22,03 4
275,18 91,15 18 6,62 1
165 Е11-2-9 Улаштування  підстилаючих бетонних шарів
бетон В 3,5 (М50) крупнiсть заповнювача 20-
40мм
                                                                    м3
0,24 488,75    -    117 20    -    6,94 2
85,10    -       -      -    - 
166 Е7-31-2 Установлення опор iз плит i кiлець дiаметром
бiльше 1000 мм
                                                                    100м3
0,01365 26085,84 18357,19 356 95 251 521,65 7
6937,97 6773,91 92 456,71 6
167 К585521-
Л001
варіант 2
С1415-8020
Кiльця  КС7.3 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14
випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3)x
Вiдпускна цiна: 236,53x0,3
                                                                    шт
1 76,36    -    76    -       -       -       -   
--    -       -       -       -   
168 К585521-
Л007
варіант 2
С1415-8033
Кiльця  КС15.6 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14
випуск 1 (об'єм бетону - 0,265 м3)x
Вiдпускна цiна: 555,24x0,6
                                                                    шт
1 360,91    -    361    -       -       -       -   
--    -       -       -       -   
169 К585521-
Л008
варіант 2
С1415-8015
Кiльця  КС15.9 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14
випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3)x
Вiдпускна цiна: 504,62x0,9
                                                                    шт
1 495,07    -    495    -       -       -       -   
--    -       -       -       -   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
170 К585521-
Л036
варіант 2
С1415-7976
Плити покриття  1ПП15-2 залiзобетоннi серiя
3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3)x
Вiдпускна цiна: (1147,49x1,05-(0,77+0,74)x22,7)x0,
27+24,43:100x551,3+5,07:100x514,05+0:100x527,
16+1,63:100x759,6+1,08:100x527,16
                                                                    шт
1 526,26    -    526    -       -       -       -   
--    -       -       -       -   
171 К585521-
Л049
варіант 2
С1415-7976
Плити днищ  ПН15 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14
випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)x
Вiдпускна цiна: (1147,49-(0,77+0,74)x22,7)x0,
38+18,30:100x551,3+0:100x527,16+13,15:100x759,
6+1,68:100x527,16
                                                                    шт
1 675,54    -    676    -       -       -       -   
--    -       -       -       -   
172 С111-1789 Скоби ходовi
                                                                    кг
4,92 5,65    -    28    -       -       -       -   
--    -       -       -       -   
173 Е23-24-1 Установлення люка
                                                                    шт
1 293,20 3,84 293 32 4 2,52 3
31,88 2,11 2 0,16  - 
174 Е1-164-1 Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до
2 м без крiплень з укосами, група грунтiв 1
                                                                    100м3
0,0036 2676,81    -    10 10    -    240,72 1
2676,81    -       -       -     - 
175 Е27-56-1 Улаштування основи пiд тротуари з цегляного
або вапнякового щебеню товщиною 12 см
                                                                    100м2
0,034 3599,13 188,88 122 19 6 45,78 2
566,30 59,58 2 4,02  - 
176 Е27-56-2
коеф.до
об'єму
На кожний 1 см змiни товщини основи до норми
27-56-1 додавати або виключати
                                                                    100м2
-0,1360 256,90    -    -35 -2    -    1,02    -   
12,62    -       -      -      -   
177 Е27-55-1 Улаштування одношарових асфальтобетонних
покриттiв дорiжок i тротуарiв iз литої
дрiбнозернистої асфальтобетонної сумiшi
товщиною 3 см
                                                                    100м2
0,034 5117,77    -    174 13    -    27,13 1
369,54    -       -      -    - 
178 Е27-55-2
коеф.до
об'єму
На кожнi 0,5 см товщини покриття до норми 27-
55-1 додавати або виключати
                                                                    100м2
-0,0340 831,70    -    -28 -2    -    4,37    -   
59,49    -       -      -      -   
179 Е6-22-13 Улаштування перекриттів каналів бетон
важкий В 15 (М 200), крупнiсть заповнювача 20-
40мм
                                                                    100м3
0,0002 78455,50 4473,86 16 4 1 1416,36    -   
17916,95 1463,82  -  90,86    -   
180 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь перiодичного
профiлю, клас А-III, дiаметр 12 мм
                                                                    т
0,004 5338,34    -    21    -       -       -       -   
--    -       -       -       -   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
181 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1,
дiаметр 6 мм
                                                                    т
0,001 5277,86    -    5    -       -       -       -   
--    -       -       -       -   
182 Е6-13-1 Улаштування бетонних підпірних стін і стін
підвалів бетон важкий В 15 (М 200), крупнiсть
заповнювача 20-40мм
                                                                    100м3
0,002 56120,24 1849,30 112 14 4 532,44 1
6825,88 617,72 1 36,84  - 
183 Е8-4-7 Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв бiчна
обмазувальна бiтумна в 2 шари по вирiвненiй
поверхнi бутового мурування, цеглi, бетону
                                                                    100м2
0,1003 1695,57 56,98 170 56 6 40,20 4
560,39 22,12 2 1,77  - 
184 Е6-36-2 Торкретування поверхнi з попереднiм
пiскоструминним обробленням в ємкiсних
спорудах висотою до 4 м, при товщинi шару до
20 мм
                                                                    100м2
0,078 6040,38 2006,57 471 197 157 179,05 14
2524,63 782,45 61 61,23 5
185 Е6-36-4 Залiзнення поверхнi
                                                                    100м2
0,078 767,75 11,63 60 55 1 50,29 4
709,12 4,20  -  0,34  - 
186 Е8-4-5 Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв бiчна
обклеювальна по вирiвненiй поверхнi бутового
мурування, цеглi й бетону в 2 шари
                                                                    100м2
0,009 4379,24 122,69 39 11 1 88,73 1
1236,87 47,64  -  3,81  - 
187 Е8-6-9 Улаштування захисної цегляної стінки
                                                                    м3
0,37 462,91 49,10 171 54 18 11,28 4
146,30 18,53 7 1,37 1
188 Е6-11-8 Установлення закладних деталей та кутів
                                                                    т
0,046 9650,06 278,32 444 62 13 100,92 5
1342,24 89,31 4 5,30  - 
189 Е10-11-2 Улаштування дощатої перегородки
                                                                    100м2
0,02 8817,64 210,34 176 53 4 225,62 5
2664,62 81,58 2 6,53  - 
190 Е10-55-1 Вогнезахист дерев'яних конструкцiй
                                                                    10м3
0,2 717,49 48,10 143 37 10 14,78 3
187,02 17,27 3 1,37  - 
191 С1113-5 Амонiй сiрчанокислий [сульфат амонiю] очищений
                                                                    т
0,003 1964,95    -    6    -       -       -       -   
--    -       -       -       -   
192 Е22-33-5 Установлення сальників
                                                                    т
0,034 40888,76 13672,18 1390 332 465 600,38 20
9750,24 3457,40 118 225,85 8
      Разом прямі витрати по роздiлу 11, грн. 20860 3539 2308   268
770 48
           в тому числi:        
           вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 15013        
           всього заробiтна плата, грн. 4309        
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
      Загальновиробничi витрати, грн. 3604        
          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. 35        
          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 762        
    _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _         
             
    Всього по роздiлу 11, грн. 24464        
      Разом прямі витрати по кошторису, грн. 121182 31874 9334   2469
3433 233
           в тому числi:        
           вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 79974        
           всього заробiтна плата, грн. 35307        
      Загальновиробничi витрати, грн. 30428        
          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. 298        
          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6626        
    _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _        
             
      Прямі витрати будівельних робіт , грн. 121182        
          в тому числі:        
           вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 79974        
           заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн. 31874        
          заробітна плата в експлуатації машин, грн. 3433        
      Загальновиробничi витрати, грн. 30428        
          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. 298        
          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6626        
    Всього кошторисна вартість будівельних робіт , грн. 151610        
          кошторисна трудомісткість, люд.-год. 3000        
          кошторисна заробітна плата, грн. 41933        
    _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _         
             
    Всього по кошторису, грн. 151610        
    Кошторисна трудомісткість, люд.-год. 3000        
    Кошторисна заробiтна плата, грн. 41933        
             
 
                                                   Склав ________________________
                                                   Перевірив _____________________

Составить смету