укр.   Меню   рус. Порядок розрахунку розміру кошторисної заробітної плати Контактная информация
Главная
Новости строительства
Статьи
Сметные услуги
Заказать смету
Примеры смет
Составить смету
Справочник инженера строителя
Реестр цен
Сметные программы
Скачать от МСмета
Строительный словарь
Фото о строительстве
Вопрос-ответ
Видео уроки
Поиск работы

   
 

Порядок розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів

З метою встановлення механізму розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва, Міністерством прийнято Порядок розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів (наказ Мінрегіону від 20.10.2016 № 281, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.11.2016 за № 1469/29599).

Відповідно до Порядку Мінрегіон у місячний термін з дня прийняття Закону України «Про Державний бюджет на 2017 рік» має визначити розмір кошторисної заробітної плати, який враховуватиметься при обчисленні вартості будівництва у 2017 році, виходячи з рівня мінімальної заробітної плати, прийнятого державним бюджетом.

Законом України «Про Державний бюджет на 2017 рік» прийнято мінімальну заробітну плату у розмірі 3200 гривень та прожитковий мінімум для працездатних осіб у розмірах: з 1 січня – 1600 грн., з 1 травня – 1684 грн., з 1 грудня – 1762 гривень.

Також, Законом України від 06.12.2016 № 1774 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» установлено, що до внесення змін до законодавства мінімальна заробітна плата не застосовується, як розрахункова величина.

Порядок потребує приведення у відповідність із зазначеними законами, що дасть можливість визначити розмір кошторисної заробітної плати у будівництві згідно із законодавством.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України
20 жовтня 2016 року № 281


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 листопада 2016 року за № 1469/29599

Порядок розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів

І. Загальні положення

1. Цей Порядок установлює механізм розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення) об’єктів, що споруджуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії.

2. Розмір кошторисної заробітної плати обчислюється згідно із ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» та враховує витрати на основну, додаткову заробітну плату, заохочувальні та компенсаційні виплати та відображається у прямих витратах відповідно до ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 «Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва».

3. Терміни «замовник», «підрядник» застосовуються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року № 1764, і Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2005 року № 668, а термін «інвестор» – у значенні, визначеному статтею 5 Закону України «Про інвестиційну діяльність».

ІІ. Розрахунок розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва на стадії складання інвесторської кошторисної документації

1. Розрахунок розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при складанні інвесторської кошторисної документації (на стадії розробки проектної документації), здійснюється замовником (інвестором) з урахуванням розміру кошторисної заробітної плати, визначеного Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України згідно з цим Порядком.

2. При здійсненні будівництва об’єктів за рахунок коштів місцевих бюджетів органи місцевого самоврядування на підставі даних визначених ними підрядників встановлюють розмір кошторисної заробітної плати згідно з цим Порядком. Перелік підрядників, дані яких будуть прийматися для розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, визначається органом місцевого самоврядування самостійно.

3. Розмір кошторисної заробітної плати для звичайних умов будівництва при складності робіт 3,8 визначається за такою формулою:

ЗПкоштор = ЗПтар+ ЗП додатк,

де ЗПтар – тарифна частина середньомісячної заробітної плати у будівництві;

ЗП додатк – додаткова заробітна плата та інші заохочувальні та компенсаційні виплати.

Тарифна частина середньомісячної заробітної плати (ЗПтар) визначається за такою формулою:

ЗПтар = ЗПмін х Кгалуз х Ксер.роз,

де ЗПмін – середньозважений розмір мінімальної заробітної плати. Визначається, виходячи з розмірів мінімальної заробітної плати, що встановлюються Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік, за такою формулою:

ЗПмін = (ЗПмін.1 х N1+ ЗПмін.2 х N2 + …. + ЗПмін.і х Nі)/12,

де ЗПмін.1, ЗПмін.2, ….. ЗПмін.і – розмір мінімальної заробітної плати, що встановлений у відповідних періодах розрахункового року згідно із законом про Державний бюджет України на відповідний рік;

N1, N2, … Nі – кількість місяців розрахункового року, на які встановлено відповідний розмір мінімальної заробітної плати;

Кгалуз – коефіцієнт співвідношення місячних тарифних ставок робітників першого розряду до мінімального розміру тарифної ставки (посадового окладу) згідно з відповідною галузевою угодою;

Ксер.роз – коефіцієнт переходу від першого розряду складності робіт до розряду 3,8 відповідно до додатка А ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 «Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва» (Ксер.роз.= 1,308).

Додаткова заробітна плата та інші заохочувальні та компенсаційні виплати визначаються за такою формулою:

ЗПдодатк = ЗПшк + ЗПмайст + ЗПважл.р + ЗПвис. дос + ЗПвідпуст + ЗПі ,

де ЗПшк – доплата за роботу у важких і шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умовах праці визначається за такою формулою:

ЗПшк = ЗПтар х Кшк х Vшк,

де Кшк – усереднений коефіцієнт, що враховує середній розмір доплати за роботу у важких і шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умовах праці згідно з відповідною галузевою угодою;

Vшк – питома вага робіт, що виконуються у важких (особливо важких) і шкідливих (особливо шкідливих) умовах (зварювальні, монтажні, гідроізоляційні, малярні, керування будівельними машинами, механізмами та спеціальним приладдям тощо), визначається на підставі даних підрядників;

ЗПмайст – надбавка за високу професійну майстерність визначається за такою формулою:

ЗПмайст = ЗПтар х Кмайст х Vмайст ,

де Кмайст – коефіцієнт, що враховує середній розмір диференційованої надбавки до тарифної ставки робітників розряду 3,8 згідно з відповідною галузевою угодою;

Vмайст – питома вага робітників, які одержують надбавки за високу професійну майстерність, визначається на підставі даних підрядників;

ЗПважл.р – надбавка за виконання особливо важливої роботи визначається за такою формулою:

ЗПважл.р = ЗПтар х Кважл.р х Vважл.р ,

де Кважл.р – коефіцієнт, що враховує середній розмір надбавки, визначений згідно з відповідною галузевою угодою на підставі даних підрядників;

Vважл.р – питома вага робітників, які одержують надбавки за виконання особливо важливої роботи, визначається на підставі даних підрядників;

ЗПвис. дос – надбавка за високі досягнення у праці визначається за такою формулою:

ЗПвис. дос = ЗПтар х Квис. дос х Vвис. дос ,

де Квис. дос – коефіцієнт, що враховує середній розмір надбавки, визначений згідно з відповідною галузевою угодою на підставі даних підрядників;

Vвис. дос – питома вага робітників, які одержують надбавки за високі досягнення у праці, визначається на підставі даних підрядників;

ЗПвідпуст – кошти на оплату щорічних основних та додаткових відпусток визначаються за такою формулою:

ЗПвідпуст = (ЗПтар + ЗПшк + ЗПмайст + ЗПважл.р + ЗПвис. дос + ЗПі) х Квідпуст,

де Квідпуст – коефіцієнт, що враховує середній рівень основних і додаткових відпусток (порівняно з місячною заробітною платою), які надаються відповідно до статей 6 і 7 Закону України «Про відпустки», визначається на підставі даних підрядників;

ЗПі – інші надбавки та доплати, визначені згідно з галузевими (міжгалузевими) угодами (за керівництво бригадою, за інтенсивність праці, на період освоєння нових норм трудових затрат, за класність водіям, вислуга років тощо), визначаються за такою формулою:

ЗПі = ЗПтар. х Кі х Vі ,

де Кі – коефіцієнт, що враховує середній розмір і-тої надбавки, визначається згідно з відповідною галузевою угодою на підставі даних підрядників;

– питома вага робітників, які одержують і-ту надбавку, визначається на підставі даних підрядників.

4. У разі виконання будівельних робіт в умовах, відмінних від звичайних умов здійснення будівництва (надурочний час, святкові та вихідні дні, вечірній та нічний час тощо), замовником (підрядником) враховуються доплати та надбавки відповідно до статей 107, 108 Кодексу законів про працю України за розрахунком, погодженим із замовником (інвестором).

ІІІ. Визначення розміру кошторисної заробітної плати при складанні ціни тендерної пропозиції учасника конкурсних торгів (договірної ціни) та при проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних будівельних робіт

1. Визначення розміру кошторисної заробітної плати при складанні ціни пропозиції учасника конкурсних торгів (договірної ціни) здійснюється підрядником, виходячи із середньомісячної заробітної плати одного працівника в режимі повної зайнятості, яку підрядник планує отримувати на об’єкті будівництва.

2. Розрахунок розміру кошторисної заробітної плати у договірній ціні здійснюється підрядником згідно з пунктами 3 та 4 розділу ІІ цього Порядку з урахуванням положень галузевих (міжгалузевих), територіальних угод та колективних договорів.

3. При взаєморозрахунках за обсяги виконаних будівельних робіт розмір кошторисної заробітної плати визначається, виходячи з розміру, передбаченого підрядником за погодженням із замовником (інвестором) у договірній ціні.

Уточнення розміру кошторисної заробітної плати здійснюється відповідно до умов договору підряду.

ІV. Затвердження та оприлюднення розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів

Розмір кошторисної заробітної плати щороку визначається Мінрегіоном не пізніше місячного строку з дня прийняття закону про Державний бюджет України на відповідний рік, затверджується наказом Мінрегіону та діє до затвердження наступного розміру кошторисної заробітної плати.

Наказ про затвердження розміру кошторисної заробітної плати розміщується на офіційному веб-сайті Мінрегіону та оприлюднюється в Інформаційному бюлетні Мінрегіону.

Начальник Управління ціноутворення, економіки
та договірних відносин у будівництві                                                              Л.М. Шоломицька

 



Телефон: 096 441 82 20
 
Электронная почта:
m-smeta@i.ua

г. Киев и ВСЯ УКРАИНА


Новости

Нові критерії для експертних організацій

Аналіз містобудівних умов та обмежень Мінрегіонбудом

Проведення експертизи проектів будівництва з врахуванням Закону України №1817-VIII від 17.01.2017

Класи наслідків (відповідальності) та визначення кошторисного прибутку і адміністративних витрат

Наказом Мінрегіон затверджено в 2017р. заробітну плату від 3590 до 5500 грн.

Статьи

Необходимая документация для строительства дома

Смета на строительство дома без обмана

Смета и нюансы формирования сметных затрат

Гидрофобный песок

Техкарта по укладке гибкой черепицы


Составить смету

Кнопка сайта МСмета

Сделать смету | Новости | Ценообразование | Сметные услуги | Заказать смету | Примеры смет | Составление смет | Скачать от МСмета | Строительные программы | Cметные нормативы


© 2017 МСмета