укр.   Меню   рус. Розроблення нової редакції ДБН "Газопостачання" Контактная информация
Главная
Новости строительства
Статьи
Сметные услуги
Заказать смету
Примеры смет
Составить смету
Справочник инженера строителя
Реестр цен
Сметные программы
Скачать от МСмета
Строительный словарь
Фото о строительстве
Вопрос-ответ
Видео уроки

   
 

Інформація щодо стану розроблення нової редакції державних будівельних норм ДБН "Газопостачання"

До Міністерства регіонального розвитку та будівництва України з листопада 2009 року надходять численні звернення від окремих громадян, організацій та асоціацій щодо розроблення нової редакції державних будівельних норм ДБН В.2.5-20-2001 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Газопостачання" з пропозиціями не змінювати у новій редакції ДБН В.2.5-20 текст пункту 6.34: "Для опалення приміщень житлових будинків висотою до 10 поверхів включно допускається передбачати газові каміни, конвектори, калорифери та інші типи опалювального газового обладнання заводського виготовлення з відводом продуктів згоряння через зовнішню стіну будинку (за схемою, передбаченою заводом-виготовлювачем)…"

Всі звернення є ідентичними за текстом і, як стало відомо від заявників, ініційовані Асоціацією теплотехнічних компаній України та іншими об'єднаннями.
З метою роз'яснення стану розроблення нової редакції зазначених державних будівельних норм Мінрегіонбуд інформує.

Відповідно до вимог національних стандартів ДСТУ 1.2:2003 "Національна стандартизація. Правила розроблення національних нормативних документів", ДСТУ Б А.1.1-91:2008 "Вимоги до побудови, викладання, оформлення та видання будівельних норм" та ДСТУ Б А.1.1-92:2008 "Вимоги до оформлення документів при розробленні будівельних норм", обов'язковими етапами розроблення нових ДБН "Газопостачання" є:

розроблення технічного завдання (ТЗ);

розсилання першої редакції проекту НД з пояснювальною запискою на відгук до організацій зазначених у ТЗ;

урахування надісланих зауваг та пропозицій;

формування відгуків на першу редакцію;

розроблення другої редакції з пояснювальною запискою;

погодження з наглядовими органами відповідно до ТЗ;

державна експертиза проекту;

розгляд на засіданнях секції та президії Науково-технічної ради Мінрегіонбуду;

прийняття та надання чинності НД в установленому порядку.

Розроблення нової редакції ДБН "Газопостачання" здійснюється на виконання Закону України "Про будівельні норми" та доручень Першого віце-прем'єр-міністра України О.В.Турчинова від 29.01.2010 № 6111/36/1-08 (до листа Мінпаливенерго від 30.12.2009 № КМ/8-31-3725) та від 08.02.2010 № 6111/38/1-08 (до листа Мінпаливенерго від 29.01.2010 № КМ/8-31-0273), якими з метою вжиття вичерпних дієвих заходів з упередження виникнення нещасних випадків під час використання газу в побуті Мінрегіонбуду визначено прискорити розроблення нових ДБН "Газопостачання".

Рішенням робочої наради у Міністерстві регіонального розвитку та будівництва України від 04.09.2009 за участю представників Мінприроди, МОЗ, Держгірпромнагляду, Держпожбезпеки МНС України, НАЕР, ВАТ "Київгаз" з обговорення питання "Про стан розроблення та погодження нової редакції державних будівельних норм ДБН В.2.5-20-2001 "Газопостачання" рекомендовано ВАТ "УкрНДІінжпроект", як розробнику зазначених норм, затвердити оновлений склад та графік роботи робочої групи з розроблення норм, направити нову редакцію ДБН на відгуки згідно з технічним завданням у встановленому порядку.

Листом від 26.10.2009 № 1-289 ВАТ "УкрНДІінжпроект" поінформував Мінрегіонбуд про стан виконання протоколу робочої наради від 04.09.2009 у Мінрегіонбуді.
Для інформування заінтересованих осіб, проект ДБН буде розміщено у II кварталі 2010 року на офіційному веб-сайті Мінрегіонбуду (http://www.minregionbud.gov.ua) в установленому порядку для обговорення.

Вимогами ДСТУ 1.2:2003 "Національна стандартизація. Правила розроблення національних нормативних документів" визначено, що при розробленні ДБН їх перевіряють на відповідність чинному законодавству України, потребам споживачів і держави, досягнутому на момент перевіряння НД рівневі розвитку науки й техніки для визначення ступеня їх гармонізації з міжнародними нормами, а також з чинними національними нормами тієї самої сфери застосування. Також беруться до уваги і розглядаються всі листи із запитами, заувагами і пропозиціями, що стосуються будь-яких аспектів НД.

Відповідно до вимог ДСТУ 1.2:2003 "Національна стандартизація. Правила розроблення національних нормативних документів", Мінрегіонбуд зауваження та пропозиції щодо нової редакції ДБН "Газопостачання", що надходять на адресу Міністерства, в частині проектування систем опалення житлових будинків для нового будівництва та реконструкції існуючих будинків направив ВАТ "УкрНДІінжпроект" - автору-розробнику для перегляду, опрацювання та використання при підготовці нової редакції державних будівельних норм у встановленому порядку.

Нагадуємо, що при новому будівництві, реконструкції, технічному переоснащенню систем газопостачання необхідно керуватись вимогами СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование", ДБН В.2.5-20-2001 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Газопостачання", ДБН В.2.2-15-2005 "Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення", ДСТУ Б В.2.5-33:2007 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Поквартирне теплопостачання житлових будинків з теплогенераторами на газовому паливі з закритою камерою згоряння з колективними димоходами і димохідними системами. Загальні технічні умови", ДБН В.3.2-2-2009 "Житлові будинки. Реконструкція та капітальний ремонт".

Разом з тим, питання відключення квартир (окремих приміщень) існуючих житлових будинків від мереж гарячого водопостачання та перехід на індивідуальне автономне опалення, в т.ч. переобладнання на поквартирні системи опалення, відносяться до компетенції Мінжитлокомунгоспу і регламентовано "Порядком відключення окремих приміщень житлових будинків від мереж централізованого теплопостачання" (наказ Мінбуду України від 22.11.2005 № 4, що зареєстрований Мін'юстом від 09.12.2005 за № 1478/11758, зі змінами, затвердженими наказом Мінжитлокомунгоспу від 06.11.2007 № 169, що зареєстрований в Мін'юсті 28.11.2007 за № 1320/14587). Зазначені питання стосуються переобладнання існуючого житлового фонду та забезпечення його безпечної експлуатації.

Вказаним Порядком визначено: "Для вирішення питання відключення житлового будинку (будинків) від мереж централізованого опалення його власник (власники) повинен (повинні) звернутися до Комісії з письмовою заявою про відключення від мереж централізованого опалення (ЦО) і гарячого водопостачання (ГВП). У заяві про відключення від мереж ЦО і ГВП власник (власники) будинку зазначає причини відключення. До заяви додається копія протоколу загальних зборів мешканців будинку щодо створення ініціативної групи з вирішення питання відключення від мереж ЦО і ГВП та прийняття рішення про влаштування у будинку системи індивідуального або автономного опалення. Рішення про відключення будинку від системи централізованого опалення з улаштуванням індивідуального опалення повинно бути підтримане всіма власниками (уповноваженими особами власників) приміщень у житловому будинку" (пункт 2.1); "комісія розглядає надані документи лише за наявності затвердженої органом місцевого самоврядування в установленому порядку оптимізованої схеми перспективного розвитку систем теплопостачання населеного пункту та у відповідності до неї. Комісія, після вивчення наданих власником (власниками) документів, у місячний строк приймає рішення щодо відключення від мереж ЦО і ГВП, улаштування індивідуальної (автономної) системи теплопостачання та збір вихідних даних і технічних умов для виготовлення проектної документації. При цьому обов'язково враховуються технічні можливості існуючих мереж газопостачання, водопостачання та електропостачання даного населеного пункту або окремого мікрорайону щодо забезпечення живлення запропонованої власником (власниками) системи теплопостачання" (пункт 2.2); "якщо заявником є власник, наймач (орендар) окремого приміщення, Комісія має право не розглядати його заяву до прийняття рішення про відключення від мереж централізованого теплопостачання всього будинку (підпункт 2.2.3); "проект індивідуального (автономного) теплопостачання і відокремлення від мереж ЦО і ГВП виконує проектна або проектно-монтажна організація на підставі договору із заявником" (підпункт 2.3.1).

 Телефон: 096 441 82 20
 
Электронная почта:
m-smeta@i.ua

г. Киев и ВСЯ УКРАИНА


Новости

Нові правила проведення технічної інвентаризації нерухомості

Спрощено затвердження проектів будівництва вартістю понад 400 млн.грн.

Нове в АВК-5 редакції 3.3.3 та 3.3.3.1

Галузева угода для будівельників України на 2019-2020 роки

Ціна на дорожньо-будівельні матеріали

Статьи

Необходимая документация для строительства дома

Смета на строительство дома без обмана

Смета и нюансы формирования сметных затрат

Гидрофобный песок

Техкарта по укладке гибкой черепицы


Составить смету

Кнопка сайта МСмета

Сделать смету | Новости | Ценообразование | Сметные услуги | Заказать смету | Примеры смет | Составление смет | Скачать от МСмета | Строительные программы | Cметные нормативы


© 2019 МСмета