укр.   Меню   рус. Роз'яснення щодо експертизи проектів будівництва Контактная информация
Главная
Новости строительства
Статьи
Сметные услуги
Заказать смету
Примеры смет
Составить смету
Справочник инженера строителя
Реестр цен
Сметные программы
Скачать от МСмета
Строительный словарь
Фото о строительстве
Вопрос-ответ
Видео уроки

   
 

Роз'яснення щодо експертизи проектів будівництва

 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

 

від 25.06.2011 № 21-12/5287/0/6-11    

 

  Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
державні адміністрації
Центральні органи виконавчої влади,
проектні організації (за списком),
ДП «Укрдержбудекспертиза»

Про експертизу проектів будівництва

У зв'язку з набранням чинності частинами другою – п’ятою статті 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (далі – Закон) та зверненнями учасників будівництва щодо порядку проведення експертизи проектів будівництва Мінрегіон повідомляє.

Постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 560 затверджено Порядок затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи (далі – Порядок). Також ця постанова визнає такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.2006 № 427 «Питання комплексної державної експертизи проектів будівництва» та від 31.10.2007 № 1269 «Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх державної експертизи», якими передбачалось проведення комплексної державної експертизи проектів будівництва та визначення її вартості.

Закон та Порядок встановлюють процедуру проведення експертизи проектів будівництва експертними організаціями незалежно від форми власності, які відповідають критеріям, затвердженим наказом Мінрегіону від 23.05.2011 № 53 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції 16.06.2011 за № 719/19457.

Перелік експертних організацій (далі – Перелік) формується Міністерством на підставі звернень таких організацій про спроможність забезпечити проведення експертизи за відповідності її критеріям та оприлюднюється на офіційному сайті Мінрегіону (www.minregionbud.gov.ua) у рубриці «Будівництво» (розділ «Ціноутворення, експертиза та контроль вартості у будівництві», підрозділ «Експертиза»).

Критеріями визначено, що у складі експертних організацій, які планують проводити експертизу проектів будівництва, повинні працювати фахівці, які здобули вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра за відповідним напрямом, мають стаж роботи за фахом (з питань міцності, надійності та довговічності будинків і споруд, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, кошторисної частини проектів будівництва) не менше ніж три роки або не здобули такої освіти, але мають стаж роботи у сфері містобудування за відповідним напрямом експертизи не менше ніж десять років. До роботи в експертних організаціях залучаються як на підставі трудових, так і цивільно-правових договорів, експерти, які здійснюють експертизу з питань санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, екології, охорони праці, енергозбереження, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки, які пройшли професійну атестацію та отримали відповідний кваліфікаційний сертифікат.

Порядок проведення професійної атестації відповідальних виконавців, зокрема експертів, окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2011 № 554. Відповідно до пункту 5 зазначеного порядку при проведенні Мінрегіоном професійної атестації експертів залучаються представники відповідних центральних органів виконавчої влади.

Починаючи з 1 червня 2012 р. відповідно до законодавства право проводити експертизу проектів будівництва матимуть виключно організації, у складі яких працюють експерти, що отримали кваліфікаційний сертифікат у встановленому законодавством порядку і здійснюють експертизу за всіма напрямами.

Експертні організації, включені до Переліку, у термін до 1 червня 2012 року зобов’язані підтвердити отримання фахівцями кваліфікаційних сертифікатів в установленому законодавством порядку. Організації, які не нададуть такої інформації, виключатимуться з Переліку.

За відсутності у період до 1 червня 2012 року у штаті експертної організації сертифікованих експертів за окремими напрямами експертизи (з питань санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, охорони праці, екології, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки, енергозбереження та енергоефективності), що є обов’язковою умовою за статтею 31 Закону, Міністерство вбачає за можливе при проведенні експертизи проектів будівництва об’єктів ІV і V категорії складності, виходячи з призначення об’єктів та у разі необхідності, звертатися за отриманням консультацій з зазначених питань до фізичних осіб, наукових та науково-дослідних установ, що мають відповідні повноваження та досвід роботи.

Згідно з частиною першою статті 58 Конституції України закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі. За рішенням Конституційного суду України від 09.02.1999 № 1-рп/99, яким надано офіційне тлумачення частини першої статті 58 Конституції України, передбачено, що зазначений принцип починається з моменту набрання актом чинності і припиняється з втратою ним чинності, тобто до події, факту застосовується той закон або інший нормативно-правовий акт, під час дії якого вони настали або мали місце. Виходячи з викладеного, за договорами, укладеними до 12 червня 2011 року, експертиза проектів будівництва повинна здійснюватись за Порядком затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх державної експертизи відповідно до Закону України «Про інвестиційну діяльність» та постанови Кабінету Міністрів України від 31.10.2007 № 1269, які на той час були чинними.

За Законом та Порядком обов'язковій експертизі підлягають проекти будівництва об'єктів, які:

належать до IV і V категорій складності, в залежності від призначення об’єкта, – щодо додержання нормативів з питань санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, екології, охорони праці, енергозбереження, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки, міцності, надійності та довговічності;

споруджуються на територіях із складними інженерно-геологічними та техногенними умовами, – в частині міцності, надійності та довговічності;

споруджуються із залученням бюджетних коштів, – щодо кошторисної частини проектної документації.

Не підлягають обов'язковій експертизі проекти будівництва об'єктів I - III категорій складності.

За рішенням замовника будівництва може проводитись також експертиза інших проектів будівництва.

При визначенні категорії складності об’єктів будівництва необхідно керуватися статтею 32 Закону, Порядком віднесення об’єктів будівництва до IV і V категорій складності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.2011 № 557, та Настановою щодо застосування будівельних норм у частині віднесення об’єктів будівництва до категорій складності для подальшого проектування і експертизи, схваленою рішенням Науково-технічної ради Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 16.06.2011 № 59.

На виконання пункту 9 Порядку Мінрегіон затвердив Зміну № 7 до ДБН Д.1.1-7-2000 «Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюється на території України» (наказ Мінрегіонбуду від 01.06.2011 № 62), якою необхідно користуватися при визначенні вартості (договірної ціни) експертизи проекту будівництва виходячи з терміну та умов її проведення.

За результатами проведеної роботи (експертизи) експертна організація надає замовникові письмовий звіт (рекомендовані форми звітів наведені у додатку).
Відповідальність за дотримання законодавства з питань здійснення експертизи проекту будівництва несуть замовник експертизи та експертна організація.

Одночасно повідомляємо, що наказом Мінрегіону від 27.05.2011 № 58 «Про визнання таким, що втратив чинність наказу Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 08.04.2009 № 145», зареєстрованим в Міністерстві юстиції 08.06.2011 за № 688/19426, скасовано Перелік об’єктів, для затвердження проектів будівництва яких комплексний висновок державної експертизи не є обов’язковим.

Заступник Міністра                                                     Д.В.Ісаєнко

Бланк експертної організаціїТелефон: 096 441 82 20
 
Электронная почта:
m-smeta@i.ua

г. Киев и ВСЯ УКРАИНА


Новости

Відкрите просторове планування pMap

Зміни до Порядку розроблення проектної документації на будівництво

Конференція для інженерів кошторисників, Львів з 13 по 14.09.2019

Нові правила проведення технічної інвентаризації нерухомості

Спрощено затвердження проектів будівництва вартістю понад 400 млн.грн.

Статьи

Необходимая документация для строительства дома

Смета на строительство дома без обмана

Смета и нюансы формирования сметных затрат

Гидрофобный песок

Техкарта по укладке гибкой черепицы


Составить смету

Кнопка сайта МСмета

Сделать смету | Новости | Ценообразование | Сметные услуги | Заказать смету | Примеры смет | Составление смет | Скачать от МСмета | Строительные программы | Cметные нормативы


© 2020 МСмета